Video teaser MV ca khúc mới 「Not Shy」 của ITZY được phát hành! Ryujin ngầu là một chủ đề nóng !!

Sponsored Links
Sponsored Links
ITZY-vi
Quote from:YouTube
Sponsored Links
Sponsored Links

ITZY thuộc cùng văn phòng với TWICE.

ITZY sẽ trở lại vào ngày 17 tháng 8 với ca khúc mới “Not Shy”.

Video teaser MV của ca khúc mới “Not Shy” của ITZY đã được phát hành!

Đây là video teaser MV của ca khúc mới “Not Shy” của ITZY được phát hành vào ngày 12 tháng 8.

Sự thay đổi ngoại hình của thành viên ITZY là một chủ đề nóng trong “Not Shy” được phát hành cho đến nay.

Video teaser của “Not Shy” bắt đầu bằng một bài hát mạnh mẽ của Ryujin.

Ryujin thực sự rất tuyệt.

Sau đó, Yuna trở thành trung tâm và nhảy.

Đó là một video nhỏ, nhưng có vẻ như đây là một thành công lớn khác!

Sponsored Links

ITZY đang được chú ý nhiều hơn với video giới thiệu “Not Shy”.

Video giới thiệu đã vượt quá 5 triệu lượt phát lại trong vòng một ngày.

ITZY ngày càng trở nên phổ biến hơn.

Tôi đang mong chờ bài hát mới “Not Shy” được phát hành ♪

タイトルとURLをコピーしました