Sponsored Links

RedVelvet Irene và Seulgi là những phím tắt! Giai đoạn “Naughty” là một chủ đề !!

Sponsored Links
Sponsored Links
RedVelvet
Quote from:instagram
Sponsored Links
Sponsored Links

Đơn vị đầu tiên được sinh ra từ Red Velvet, Irene & Seulgi.

Bài hát đầu tay của đơn vị “Monster” đã giành vị trí số 1 trong chương trình âm nhạc.

Họ hiện đang làm việc với bài hát tiếp theo “Naughty”.

Kiểu tóc của Red Velvet Irene & Seulgi đã trở thành một chủ đề nóng!

Đây là sân khấu của Red Velvet Irene & Seulgi “Naughty”, được trình chiếu tại Music Bank vào ngày 24 tháng 7.

“Naughty” có một sức hút khác với “Monster”.

Trong số đó, các phím tắt cho Irene và Seulgi đã được nói đến!

Quần áo có màu đen và trắng và trông giống như anh em sinh đôi.

Irene và Seulgi thực sự quá đẹp.

Sponsored Links

Red Velvet Irene và Seulgi, người đang thực hiện bài hát tiếp theo “Naughty”.

Đường cắt ngắn, thời trang đen trắng và phong cách khác thường của hai người đã được nói đến trong “Naughty”.

Vui lòng kiểm tra xem

タイトルとURLをコピーしました