Dấu NCT127 với 95 dòng! Cuối cùng, một bức ảnh nhóm của tất cả mọi người! !

Sponsored Links
Sponsored Links
NCT-vi
Sponsored Links
Sponsored Links

Dấu NCT127 sinh năm 1999.

Chẳng hạn Mark muốn ở dòng thứ 95 gần đây!

Johnny từng nói về Mark tại V Live.

Mark dường như muốn vào dòng thứ 95 gần đây.

Trong bức ảnh đầu tiên được đăng lên Lysn, Mark đã được chiếu cùng với Johnny, Taeyong và Yuta 95 dòng.

Các bức ảnh thứ hai và tiếp theo dường như cho thấy các thành viên khác cùng nhau!

Johnny đã nhận xét về bài đăng của Mark “Tôi chưa cho phép 95 dòng chưa”.

Mark và 95 dòng ảnh đều tốt, nhưng ảnh của tất cả các thành viên cũng rất tuyệt vời!

Sponsored Links

NCT Mark muốn nhập vào dòng thứ 95.

Tôi muốn tiếp tục hỗ trợ các thử thách của Mark.

Tôi đang mong chờ bài tiếp theo

タイトルとURLをコピーしました