Thật ra là một bậc thầy câu cá? Thành viên NCT127 cười vào cách câu cá của Yuta! !

Sponsored Links
Sponsored Links
NCT-vi
Sponsored Links
Sponsored Links

NCT 127 là một nhóm các thành viên có nhiều tính cách khác nhau.

Tôi sẽ quay lại sớm với bài hát mới “Punch”.

Chẳng hạn như NCT127 ❮’s Night Night Punch Punch Show ❯ Tập 2 đã được phát hành!

Tập đầu tiên cũng rất nổi tiếng Show Show Night Punch Punch Show ❯.

Khách mời tập thứ hai là Yuta.

Yuta được giới thiệu là một chuyên gia câu cá.

Nhưng cách câu cá của Yuta là độc nhất.

Lặn xuống biển và có một khuỷu tay giữa lông mày của cá.

Trên thực tế, Taeyong đã đóng vai trò của Nimo và tái tạo khuỷu tay của Yuta.

Các thành viên cũng cười khi nói chuyện của Yuta!

Sponsoring

≪Late Night Punch Punch Show❯ của NCT127, gây ra tiếng cười lớn.

Tôi đã ngạc nhiên khi Yuta đánh cá.

Vui lòng kiểm tra xem nó ra!

タイトルとURLをコピーしました